Garantii

Kaebuse esitamine


Kui olete ostnud jalatsid ning vaatamata õigele kandmisele ja hooldusele on ilmnenud mingi viga, siis pöörduge viivitamatult kauplusse tagasi, et seal oma probleem lahendada. Üldiselt ilmnevad jalatsite vead õigel kandmisel ühe kuu jooksul, kuid varjatud tootjapraak võib välja tulla ka hiljem.


Teil on õigus kahe aasta jooksul, alates ostmise päevast, esitada kauplusse pretensioon jalatsi puuduse kohta.

Vea tekkimise põhjuste tõestamise kohustus esimesel kuuel kuul peale ostu sooritamist on müüjal ja peale kuue kuu möödumist tarbijal.

Säilitage kindlasti ostudokumendid (ostutšekk), mis tõendavad, et olete ostu teinud just sellest poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

Pärast kaubal puuduse avastamist koguge kokku müügidokumendid ja minge kauplusse tagasi. Selgitage probleemi ja esitage omapoolne soovitav lahend.


Tarbijal on õigus puudusega kauba korral:


nõuda esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga

nõuda ostuhinna alandamist või lepingu tühistamist, kui: müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada või parandamine ebaõnnestub või müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kui olete faktide esitamisel täpne, jääte mõistlikuks ja viisakaks, on suurem tõenäosus, et koos müüjaga leiate probleemile lahenduse.

Kui müüja ei nõustu koheselt Teie nõuet rahuldama, tuleb hilisemate vaidluste vältimiseks esitada kauplusele pretensioon kirjalikult, millele lisage ostu tõendava dokumendi koopia. Pretensiooni märkige allpooltoodud andmed:


ostu kuupäev


puuduse ilmnemise kuupäev


puuduse tunnused


omapoolne soovitav lahend


Kui jalatseid on eelnevalt parandatud, tuleb ka see pretensioonis ära märkida.


NB! Pretensiooni ei ole mõtet esitada, kui:


jalats on ära kantud


pruugitud ebaõigetes kandmistingimustes


valesti hooldatud, mille tulemusena on jalats mehaaniliselt kahjustatud (põletused, sisselõiked, rebendid, kemikaalidega kahjustumine). Sellistel juhtudel ei pruugi ekspertiis teha otsust tarbija kasuks.


Kui Teil on tekkinud probleemi lahendamisel arusaamatusi või küsimusi võite pöörduda Tarbijakaitseametnike poole. Viimane samm oma õiguste kaitseks on pöörduda kohtusse, sest on probleeme, mille lahendamiseks ei ole õigust isegi tarbijakaitseametnikel - näiteks kahe erineva ekspertarvamuse korral.


Eelpool loetletud õigused kehtivad kaubal puuduste ilmnemisel ka postimüügist, sealhulgas kataloogimüügi korras ostetud kaupade ja allahinnatud kaupade puhul. Viimast aga ainult siis, kui hinda ei ole alandatud kauba defekti tõttu (sellisel juhul peab olema kauba juures märge kauba puuduse kohta) ega ole tegemist komisjoni- ehk kasutatud kauba müügiga.Partnerid: